Impresum

Kontakt


TecTake s.r.o.
Lidická 700 / 19
602 00 Brno
Česko

Telefonní číslo: +420 538 880 441
Po - Pá: 09.00 - 15.00
E-mailová adresa: mail@tectake.cz

Právní informace provozovatele

TecTake GmbH
Geschäftsführer Roland Kemmer
Tauberweg 41
97999 Igersheim
Deutschland

WEEE-Reg.-Nr. DE 59131102
Informationspflichten gemäß §18 Abs. 2 Elektro- und Elektronikgerätegesetz:
https://www.bmuv.de/themen/wasser-ressourcen-abfall/kreislaufwirtschaft/statistiken/elektro-und-elektronikaltgeraete

Umsatzsteuernummer-Identifikationsnummer: DE 278621551
Amtsgericht Ulm Registergericht HRB 727066

Telefon: 07931 991920
Fax: 07931 - 99192599
E-Mail: verkauf@tectake.de

Die Mehrwertsteuer wird auf unseren Rechnungen seperat ausgewiesen.


TecTake s.r.o.
Lidická 700 / 19
602 00 Brno
Česko

IČO: 03201376
DIČ: CZ 03201376
Zapsaná u KS v Brně, oddíl C, vložka

Telefonní číslo: +420 538 880 441
E-mailová adresa: mail@tectake.cz

DPH je zobrazena samostatně na našich fakturách.

Außergerichtliche Streitbeilegung

Die EU-Kommission stellt eine Online-Plattform zur Streitbeilegung („OS-Plattform“) zur Verfügung, die über den Link https://ec.europa.eu/consumers/odr/ erreichbar ist. Sofern der Kunde ein in der europäischen Union wohnhafter Verbraucher ist, besteht die Möglichkeit, zur außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten über vertragliche Verpflichtungen aus Online-Kaufverträgen diese Plattform zu nutzen. Wir sind verpflichtet, Sie über die Existenz dieser OS-Plattform und in diesem Zusammenhang auch über unsere E-Mail-Adresse mail@tectake.cz zu informieren.

Wir bemühen uns, mögliche Meinungsverschiedenheiten bezüglich mit unseren Kunden geschlossenen Verträgen einvernehmlich über unseren Kundenservice zu lösen. Darüber hinaus sind wir zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle nicht verpflichtet und hierzu grundsätzlich auch nicht bereit.

Mimořádné řešení sporů


Evropská komise dává k dispozici online-platformu k řešení sporů („OS“-platforma), která je k dispozici na odkaze http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Pokud je zákazník rezidentem Evropské unie, existuje možnost mimosoudního řešení sporů týkajících se smluvních povinností při nákupu přes internet. O existenci této OS platformy jsme povinni Vás informovat i přes naši e-mailovou adresu mail@tectake.cz.

Usilujeme o vyřešení případných neshod týkajících se smluv s našimi zákazníky vzájemnou dohodou prostřednictvím našeho zákaznického servisu. Nadto nemáme povinnost účastnit se řízení o urovnání sporů před spotřebitelskou rozhodčí radou a v zásadě k tomu nejsme ani připraveni.

Fotodokumentace

Seznam všech autorských práv a zdrojů obrázků, fotografií a grafiky použitých na této webové stránce, prosím klikněte zde.